Kategoriarkiv: Okategoriserade

Kallelse till Årsstämma 2018

Kallelse till Årsstämma 2018

Apelträdet 7

När: Måndagen den 28 maj 19.00
Var: Johannes Nilsson, Sveavägen 114, Våning 1

Välkomna på årets ordinarie föreningsstämma för Brf Apelträdet 7.

Vi kommer att hålla till hos Johannes Nilsson, uppgång Sveavägen. Efter ordinarie dagordning kommer vi också att gå igenom övrig info som berör föreningen och styrelsens arbete under det gångna året.

Föreslagen dagordning – Föreningsstämma
1) Öppnande.
2) Godkännande av dagordningen.
3) Val av stämmoordförande.
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7) Fastställande av röstlängd.
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9) Föredragning av revisorns berättelse.
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11) Beslut om resultatdisposition.
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14) Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
15) Val av revisorer och revisorssuppleant.
16) Val av valberedning.
17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
18) Avslutande.

Årsredovisningen för 2017 kommer inom kort läggas ut på hemsidan samt skickad ut i ett mail till alla medlemmar.

Välkomna!
Hälsningar,
Styrelsen Apelträdet 7

Kallelse till Årsstämma 2017

Apelträdet 7

När: Måndagen den 29 maj 19.00
Var: Johannes Nilsson, Sveavägen 114, Våning 1

Välkomna på årets ordinarie föreningsstämma för Brf Apelträdet 7.

Vi kommer att hålla till hos Johannes Nilsson, uppgång Sveavägen. Efter ordinarie dagordning kommer vi också att gå igenom övrig info som berör föreningen och styrelsens arbete under det gångna året.

Föreslagen dagordning – Föreningsstämma
1) Öppnande.
2) Godkännande av dagordningen.
3) Val av stämmoordförande.
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7) Fastställande av röstlängd.
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9) Föredragning av revisorns berättelse.
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11) Beslut om resultatdisposition.
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14) Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
15) Val av revisorer och revisorssuppleant.
16) Val av valberedning.
17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
18) Avslutande.

Välkomna!
Hälsningar,
Styrelsen Apelträdet 7

 

Rensning av cyklar

Vi kommer rensa ut alla cyklar och barnvagnar som inte används. Därför har vi satt röda band på alla cyklar och barnvagnar på innergården och i soprummet. Vill du behålla din cykel eller barnvagn så tar du bort det röda bandet senast 31/5 -2016. De som har bandet kvar kommer därefter skänkas till återvinning. Detta för att hålla snyggt i vår fastighet. Tack för hjälpen!

/Styrelsen

Årsstämma 2016

Kallelse till Årsstämma 2016

 

Apelträdet 7

När: Tisdagen den 17 maj 19.00
Var: Karin Beltzer, Sveavägen 114, Våning 6

Välkomna på årets ordinarie föreningsstämma för Brf Apelträdet 7.

Vi kommer att hålla till hos Karin Beltzer, uppgång Sveavägen. Efter ordinarie dagordning kommer vi också att gå igenom övrig info som berör föreningen och styrelsens arbete under det gångna året.

Föreslagen dagordning – Föreningsstämma
1) Öppnande.
2) Godkännande av dagordningen.
3) Val av stämmoordförande.
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7) Fastställande av röstlängd.
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9) Föredragning av revisorns berättelse.
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11) Beslut om resultatdisposition.
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14) Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
15) Val av revisorer och revisorssuppleant.
16) Val av valberedning.
17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
18) Avslutande.

Välkomna!
Hälsningar,
Styrelsen Apelträdet 7