Att bo i bostadsrätt

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL).

Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna ”lag”.

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastighet.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen, tidigast 1 mars och senast 30 juni.
Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner, senast 30 dagar före stämman.

Information om vem som ansvarar för reparationer och underhåll samt våra regler vid överlåtelse, andrahandsuthyrning och pantsättning finner du under ”Boende”.
Information om vem du kontaktar i olika frågor kan du läsa under ”Vår förvaltning”.
Förutom föreningens stadgar har föreningen tagit fram trivselregler

På SBC hemsida där föreningen är medlem, får du en god bild av de villkor och regler som gäller för dig som medlem i en bostadsrättsförening. Länk till ”Allt om Bostadsrätt”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *