Problem med ventilationsmaskinen på gården

Vi har under en tid haft problem med ökad ljudnivå från ventilationsmaskinen på gården. Vi är många som upplever att den i somras ökade i ljudnivå. Vi har anmält felet i juni och har under flera gånger påpekat att problemet inte är löst. Både vi i styrelsen och vår fastighetsförvaltare ligger på leverantören som lyser med sin frånvaro. Vi tittar nu på andra sätt för att hitta en lösning på problemet. Vi ber er har tålamod.